Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Issyk-Kul Kyrgyz-Turkish High School tại Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol, GPS: 42.4915,78.4007

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Issyk-Kul Kyrgyz-Turkish High School tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Issyk-Kul Kyrgyz-Turkish High School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol, village

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol, village

Điện thoại: +996 3922 50197

Website: http://www.tslyceum.info/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol

Điện thoại: +996 3922 50197

Website: http://www.tslyceum.info/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol, Lenina ulitsa, 154

Điện thoại: +996551808807

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-18:00

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol