Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Jalalabad High School tại Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad, GPS: 34.3579,70.4324

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Jalalabad High School tại địa chỉ: Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Jalalabad High School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Nangarhar, Joy Haft

Afghanistan, Nangarhar, Police Station Zone # 2, village

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad

Afghanistan, Nangarhar, Joy Haft

Afghanistan, Nangarhar, Joy Haft

Afghanistan, Nangarhar, Joy Haft