Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông National Keelung Girls' Senior High School tại Đài Loan, Tianliaogang, village, Dong Xin Lu , 324

Đài Loan, Tianliaogang, village, Dong Xin Lu , 324, GPS: 25.1293,121.7595

Điện thoại: +886 2 2427-8274

Website: http://www.klgsh.kl.edu.tw/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học National Keelung Girls' Senior High School tại địa chỉ: Đài Loan, Tianliaogang, village, Dong Xin Lu, 324 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học National Keelung Girls' Senior High School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, Cơ Long, Xin Er Lu , 40

Đài Loan, Tianliaogang, village, Dong Xin Lu 236Xiang , 16

Website: http://www.dgps.kl.edu.tw/

Đài Loan

Đài Loan

Đài Loan

Đài Loan, Tianliaogang, village, Zheng Xin Lu , 26

Website: http://www.dsps.kl.edu.tw/