Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông (旧)市立木山小学校日野上分校 tại Nhật Bản, Okayama Prefecture, Maniwa

Nhật Bản, Okayama Prefecture, Maniwa, GPS: 35.0176,133.7035

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học (旧)市立木山小学校日野上分校 tại địa chỉ: Nhật Bản, Okayama Prefecture, Maniwa / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học (旧)市立木山小学校日野上分校 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Okayama Prefecture, Maniwa

Nhật Bản, Okayama Prefecture, Maniwa

Nhật Bản, Okayama Prefecture, Maniwa

Nhật Bản, Okayama Prefecture, Maniwa

Nhật Bản, Okayama Prefecture, Maniwa

Nhật Bản, Okayama Prefecture, Maniwa