Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông K. DAIBOLO ELEMENTARY AND JUNIOR HIGH SCHOOL tại Liberia, Bong County, Wainsue, village

Liberia, Bong County, Wainsue, village, GPS: 7.1138,-9.4623

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học K. DAIBOLO ELEMENTARY AND JUNIOR HIGH SCHOOL tại địa chỉ: Liberia, Bong County, Wainsue, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học K. DAIBOLO ELEMENTARY AND JUNIOR HIGH SCHOOL hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Liberia

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:30-13:30

Liberia

Điện thoại: 0886979650

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:30-13:30

Liberia

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:30-13:30