Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Kalai Akhoon High School tại Afghanistan, Nangarhar, Kalai Akhoon, village

Afghanistan, Nangarhar, Kalai Akhoon, village, GPS: 34.4209,70.571

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Kalai Akhoon High School tại địa chỉ: Afghanistan, Nangarhar, Kalai Akhoon, village / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Kalai Akhoon High School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Nangarhar, Qasaba, village

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad

Afghanistan, Nangarhar, Kasay, village

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad