Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Kemsley Primary School tại Vương quốc Anh, Anh, Kemsley, village

Vương quốc Anh, Anh, Kemsley, village, GPS: 51.3627,0.7416

Điện thoại: +44 1795 428689

Website: http://www.kemsley.kent.sch.uk/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Kemsley Primary School tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Anh, Kemsley, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Kemsley Primary School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Anh, Iwade, village

Điện thoại: +44 1795 472578

Website: http://www.timuacademytrust.org.uk/

Vương quốc Anh, Anh, Sittingbourne

Vương quốc Anh, Anh, Sittingbourne, Middletune Avenue, 1

Điện thoại: +44 1795 472971

Website: http://www.regismanor.org.uk/

Vương quốc Anh, Anh, Sittingbourne

Vương quốc Anh, Anh, Sittingbourne

Điện thoại: +44 1795 472972

Website: http://milton-court.kent.sch.uk/

Vương quốc Anh, Anh, Sittingbourne

Điện thoại: +44 1795 473891

Website: http://www.murston-junior-school.co.uk/