Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông KIMS - Kandahar Institute of Modern Studies tại Afghanistan, Kandahar

Afghanistan, Kandahar, GPS: 31.6159,65.6971

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học KIMS - Kandahar Institute of Modern Studies tại địa chỉ: Afghanistan, Kandahar / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học KIMS - Kandahar Institute of Modern Studies hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận