Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Kolegji Turk tại Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana, GPS: 41.317,19.7872

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/List of schools in Albania

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Kolegji Turk tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Tirana / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Kolegji Turk hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Tirana

Albania

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Central Albania, Tirana

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Tirana