Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Kollegji Turk - Yunus Emre Enstitüsü tại Albania, Shkodër, Rruga Martin Camaj, 6

Albania, Shkodër, Rruga Martin Camaj, 6, GPS: 42.063,19.5144

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Kollegji Turk - Yunus Emre Enstitüsü tại địa chỉ: Albania, Shkodër, Rruga Martin Camaj, 6 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Kollegji Turk - Yunus Emre Enstitüsü hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Don Bosko, 6

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited