Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Kongresi i Lushnjes tại Albania, Southern Albania, Lushnjë

Albania, Southern Albania, Lushnjë, GPS: 40.9417,19.7016

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Kongresi i Lushnjes tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Lushnjë / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Kongresi i Lushnjes hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Roskovec

Albania, Southern Albania, Ura Vajgurore

Albania, Southern Albania, Lushnjë

Albania, Southern Albania, Fier i Ri, village

Albania, Southern Albania, Roskovec

Albania, Southern Albania, Lushnjë