Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Kopshti dhe Sholla 9-vjeçare jopublike "COR JESU" tại Albania, Shkodër

Albania, Shkodër, GPS: 42.0588,19.5208

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Kopshti dhe Sholla 9-vjeçare jopublike "COR JESU" tại địa chỉ: Albania, Shkodër / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Kopshti dhe Sholla 9-vjeçare jopublike "COR JESU" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Justin Godard, 4

Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Shkodër, ulitsa Lakoba, 4