Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Korte Vlietschool VSO (dependance) tại Hà Lan, South Holland, Leiden, Donizettilaan, 1a

Hà Lan, South Holland, Leiden, Donizettilaan, 1a, GPS: 52.1407,4.4764

Điện thoại: +31 71 5310433

Website: http://www.kortevlietschool.nl

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Korte Vlietschool VSO (dependance) tại địa chỉ: Hà Lan, South Holland, Leiden, Donizettilaan, 1a / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Korte Vlietschool VSO (dependance) hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Hà Lan, South Holland, Leiden

Hà Lan, South Holland, Leiden, Schubertlaan, 131

Điện thoại: +31 71 5767532

Website: http://www.kortevlietschool.nl

Hà Lan, South Holland, Leiden

Hà Lan, South Holland, Leiden, Cesar Franckstraat, 5

Hà Lan, South Holland, Leiden, Strausspad, 3

Điện thoại: +31 71 5765439