Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Круме Волнароски tại Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Galichani, village

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Galichani, village, GPS: 41.3042,21.4784

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Круме Волнароски tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Galichani, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Круме Волнароски hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Staro Lagovo, village

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Novo Lagovo, village

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Berovci, village

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Kadino Selo, village

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Malo Konjari, village

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Novo Lagovo, village