Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Kum - Dobo general education school tại Kyrgyzstan, Naryn Region, Кум-Дөбө, village

Kyrgyzstan, Naryn Region, Кум-Дөбө, village, GPS: 42.2216,75.539

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Kum - Dobo general education school tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Naryn Region, Кум-Дөбө, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Kum - Dobo general education school hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Naryn Region, Ak-Dzhar, village

Kyrgyzstan, Naryn Region, Кум-Дөбө, village

Kyrgyzstan, Naryn Region, Kochkor, Sagymbai Orozbakov kochosu, 161

Kyrgyzstan, Naryn Region, Ak-Dzhar, village

Kyrgyzstan, Naryn Region, Kara-Too, village

Kyrgyzstan, Naryn Region, Osoviahim, village