Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Kyzyl - Djobo high school tại Kyrgyzstan, Naryn Region, Kyzyl - Djobo, village

Kyrgyzstan, Naryn Region, Kyzyl - Djobo, village, GPS: 42.2088,75.254

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Kyzyl - Djobo high school tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Naryn Region, Kyzyl - Djobo, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Kyzyl - Djobo high school hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Naryn Region, Кум-Дөбө, village

Kyrgyzstan, Naryn Region, Кум-Дөбө, village

Kyrgyzstan, Naryn Region, Djong - Alysh, village

Kyrgyzstan, Naryn Region, Kyzyl - Djobo, village

Kyrgyzstan, Naryn Region, Djong - Alysh, village

Kyrgyzstan, Naryn Region, Osoviahim, village