Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông LIC Ali Sabieh أل إي سي علي صبيح tại Djibouti, Ali Sabieh

Djibouti, Ali Sabieh, GPS: 11.1645,42.7099

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học LIC Ali Sabieh أل إي سي علي صبيح tại địa chỉ: Djibouti, Ali Sabieh / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học LIC Ali Sabieh أل إي سي علي صبيح hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Djibouti, Balbala

Djibouti, Arta, وع Weya, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: 08:30-12:30,15:30-18:30

Djibouti, Arta, وع Weya, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: 08:30-12:30,15:30-18:30

Djibouti, Balbala

Djibouti, Ali Sabieh