Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Liceul Teoretic Horia Vintilă tại Romania, Dolj, Segarcea

Romania, Dolj, Segarcea, GPS: 44.1015,23.7446

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Liceul Teoretic Horia Vintilă tại địa chỉ: Romania, Dolj, Segarcea / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Liceul Teoretic Horia Vintilă hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Romania, Dolj, Segarcea, Strada Unirii, 33

Điện thoại: 0251210306

Romania, Dolj, Vârvoru de Jos, village

Romania, Dolj, Vârvoru de Jos, village

Romania, Dolj, Ciutura, village

Romania, Dolj, Segarcea, Strada Unirii, 35A

Điện thoại: 0251210305

Romania, Dolj, Cerăt, village