Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Lisah-ye Bakhtar tại Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif

Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif, GPS: 36.719,67.11

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Lisah-ye Bakhtar tại địa chỉ: Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Lisah-ye Bakhtar hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận