Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Primary school tại Mauritanie, Brakna, علب جمال, village

Mauritanie, Brakna, علب جمال, village, GPS: 17.0088,-13.9737

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Primary school tại địa chỉ: Mauritanie, Brakna, علب جمال, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Primary school hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Mauritanie, Brakna, Bogué

Mauritanie, Brakna, Bogué

Mauritanie, Brakna, Mbotto, village

Mauritanie, Brakna, Dioude Diéri, village

Sénégal, Saldé, village

Mauritanie, Brakna, Bogué