Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông المدرسة الابتدائية أنس ابن مالك tại Algérie, Tamanrasset, In Ghar

Algérie, Tamanrasset, In Ghar, GPS: 27.1073,1.9102

Giờ mở cửa: Su-Th 08:00-10:00, 14:00-16:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học المدرسة الابتدائية أنس ابن مالك tại địa chỉ: Algérie, Tamanrasset, In Ghar / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học المدرسة الابتدائية أنس ابن مالك hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Algérie, Tamanrasset, In Ghar

Điện thoại: +213696836207

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-21:00

Algérie, Tamanrasset, In Ghar

Điện thoại: 0660924134

Algérie, Tamanrasset, In Ghar

Điện thoại: 06 64602863