Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông المدرسة الابتدائية تخة ميلود tại Algérie, Ouargla, Bour El Haicha, village

Algérie, Ouargla, Bour El Haicha, village, GPS: 32.0214,5.3297

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học المدرسة الابتدائية تخة ميلود tại địa chỉ: Algérie, Ouargla, Bour El Haicha, village / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học المدرسة الابتدائية تخة ميلود hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận