Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông M Mamakeeva tại Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Ак-Суу, village

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Ак-Суу, village, GPS: 42.4969,78.5217

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học M Mamakeeva tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Ак-Суу, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học M Mamakeeva hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Kerege-Tash, village

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Ак-Суу, village

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol, Lenina ulitsa, 154

Điện thoại: +996551808807

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-18:00

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Ak-Suu, village

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol