Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Maciri Primary tại Kenya, Kiambu County, Kiambu

Kenya, Kiambu County, Kiambu, GPS: -1.1616,36.8507

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Maciri Primary tại địa chỉ: Kenya, Kiambu County, Kiambu / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Maciri Primary hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Kenya, Nairobi

Kenya, Nairobi

Kenya, Nairobi

Kenya, Kiambu County, Kiambu

Kenya, Kiambu County, Kiambu