Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Макаренко #3 tại Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Balykchy

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Balykchy, GPS: 42.4547,76.1848

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Макаренко #3 tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Balykchy / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Макаренко #3 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Kara-Talaa, village

Kyrgyzstan, Sovetskoe, village

Kyrgyzstan, Il'ichevskoye, village

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Balykchy

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Balykchy

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Balykchy