Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Маматовы tại Kyrgyzstan, Osh

Kyrgyzstan, Osh, GPS: 40.504,72.8226

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Маматовы tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Osh / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Маматовы hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Osh

Điện thoại: 0555170700

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-18:00

Kyrgyzstan, Osh

Kyrgyzstan, Osh

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-16:00