Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông مدرسة موقع المرقب tại Libya, Murqub, Al Khums

Libya, Murqub, Al Khums, GPS: 32.6314,14.2074

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học مدرسة موقع المرقب tại địa chỉ: Libya, Murqub, Al Khums / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học مدرسة موقع المرقب hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Libya, Murqub, Al Khums

Libya, Murqub, Al Khums

Libya, Murqub, Al Khums

Giờ mở cửa: Su-Th 07:00-13:30

Libya, Murqub, Al Khums