Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông مفوز الوتر tại Libya, Butnan, Al Adam العدم, village

Libya, Butnan, Al Adam العدم, village, GPS: 31.8876,23.9171

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học مفوز الوتر tại địa chỉ: Libya, Butnan, Al Adam العدم, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học مفوز الوتر hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Libya, Butnan, Tobruk

Giờ mở cửa: Sa-Th 07:00-16:00; Fr

Libya, Butnan, Tobruk

Libya, Butnan, Tobruk

Libya, Butnan, Tobruk

Giờ mở cửa: Su-Th 07:00-16:30

Libya, Butnan, Tobruk