Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Mian Gate of ISH tại Cuba, Havana, La Habana

Cuba, Havana, La Habana, GPS: 23.1236,-82.42

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Mian Gate of ISH tại địa chỉ: Cuba, Havana, La Habana / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Mian Gate of ISH hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Cuba, Havana, La Habana

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-17:30

Cuba, Havana, La Habana

Cuba, Havana, La Habana

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-17:30

Cuba, Havana, La Habana, 14, 111

Điện thoại: +53 72066882