Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Maktabe Khwaja `Abdullah Bedar;Maktab-e Khwajah `Abdullah Bedar;Maktabe Khwaja `Abdullah Bedan;Maktab-e Khvajeh `Abdollah Bidan tại Afghanistan, Farah, Chin Farsi, village

Afghanistan, Farah, Chin Farsi, village, GPS: 32.4908,62.1402

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Maktabe Khwaja `Abdullah Bedar;Maktab-e Khwajah `Abdullah Bedar;Maktabe Khwaja `Abdullah Bedan;Maktab-e Khvajeh `Abdollah Bidan tại địa chỉ: Afghanistan, Farah, Chin Farsi, village / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Maktabe Khwaja `Abdullah Bedar;Maktab-e Khwajah `Abdullah Bedar;Maktabe Khwaja `Abdullah Bedan;Maktab-e Khvajeh `Abdollah Bidan hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\