Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông متوسطة الشيخ النعيمي tại Algérie, Biskra, Ouled Djellal

Algérie, Biskra, Ouled Djellal, GPS: 34.4279,5.0665

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học متوسطة الشيخ النعيمي tại địa chỉ: Algérie, Biskra, Ouled Djellal / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học متوسطة الشيخ النعيمي hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Algérie, Biskra, Ouled Djellal

Algérie, Biskra, Ouled Djellal

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Algérie, Biskra, Ouled Djellal

Algérie, Biskra, Ouled Djellal

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Algérie, Biskra, Ouled Djellal