Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Mustafa Qemal Ataturk tại Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana, GPS: 41.3027,19.8442

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Mustafa Qemal Ataturk tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Tirana / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Mustafa Qemal Ataturk hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Sauk, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Central Albania, Tirana

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Central Albania, Tirana

Hỗ trợ xe lăn: Limited