Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Музыкальная школа № 1 tại Kyrgyzstan, Kant

Kyrgyzstan, Kant, GPS: 42.8898,74.8563

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Музыкальная школа № 1 tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Kant / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Музыкальная школа № 1 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận