Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Музыкальное училище им. Куренкеева tại Kyrgyzstan, Bishkek, Panfilova ulitsa, 162

Kyrgyzstan, Bishkek, Panfilova ulitsa, 162, GPS: 42.8703,74.6003

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Музыкальное училище им. Куренкеева tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Bishkek, Panfilova ulitsa, 162 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Музыкальное училище им. Куренкеева hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Bishkek, Panfilova ulitsa, 159

Kyrgyzstan, Bishkek, Bokonbaeva ulitsa, 153

Kyrgyzstan, Bishkek, Kievskaia ulitsa, 86

Kyrgyzstan, Bishkek, Tynystanova ulitsa, 197