Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông School No 50 tại Armenia, Yerevan, Shewch`enkoyi p`oghots`, 34/1

Armenia, Yerevan, Shewch`enkoyi p`oghots`, 34/1, GPS: 40.157,44.4827

Điện thoại: +374 10 44 33 02

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học School No 50 tại địa chỉ: Armenia, Yerevan, Shewch`enkoyi p`oghots`, 34/1 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học School No 50 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Armenia, Yerevan

Armenia, Yerevan, Los Alamos, 34/1

Điện thoại: +374 10 44 33 02

Armenia, Yerevan, Hayk Hovsep`yan p`oghots`, 4

Armenia, Yerevan

Điện thoại: +374 10 42 08 33