Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông N23 High school tại Armenia, Shirak Province, Gyumri

Armenia, Shirak Province, Gyumri, GPS: 40.8151,43.8137

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học N23 High school tại địa chỉ: Armenia, Shirak Province, Gyumri / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học N23 High school hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Armenia, Shirak Province, Gyumri

Armenia, Shirak Province, Gyumri

Armenia, Shirak Province, Gyumri, Ch`arents`i p`oghots`, 12

Armenia, Shirak Province, Gyumri, Bowlvarayin p`oghots`, 7