Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Nan Yang Elementary School tại Đài Loan, Taichung, Yangming Village, village, Nan Yang Lu , 440

Đài Loan, Taichung, Yangming Village, village, Nan Yang Lu , 440, GPS: 24.2486,120.7237

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Nan Yang Elementary School tại địa chỉ: Đài Loan, Taichung, Yangming Village, village, Nan Yang Lu, 440 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Nan Yang Elementary School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, Taichung, Zhongyang Village, village

Điện thoại: +886-4-2522-1743

Website: http://www.ftjh.tc.edu.tw/

Đài Loan, 圓環南路, 50

Điện thoại: +886-4-2528-3556

Website: http://www.fyvs.tc.edu.tw/

Đài Loan, Taichung, Tianxin Village, village, Feng Nan Jie , 151

Điện thoại: +886-4-2528-0185

Website: http://www.fnjh.tc.edu.tw/

Đài Loan, Taichung, Xishi Village, village, Yuan Huan Nan Lu , 50

Điện thoại: +886-4-2528-3556

Website: http://www.fyvs.tc.edu.tw/

Đài Loan, Taichung, Fengxi Village, village, Zhong Shan Lu , 455

Điện thoại: +886-4-2522-2542

Website: http://www.fcps.tc.edu.tw/

Đài Loan, Taichung, Xiajie Village, village, Xin Sheng Bei Lu , 155

Điện thoại: +886-4-2522-2066

Website: http://www.fyes.tc.edu.tw/