Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông (nawar school)ناور ښوونځۍ tại Afghanistan, Nangarhar, Koza Kalai کوز کلي, village

Afghanistan, Nangarhar, Koza Kalai کوز کلي, village, GPS: 34.2698,69.8126

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học (nawar school)ناور ښوونځۍ tại địa chỉ: Afghanistan, Nangarhar, Koza Kalai کوز کلي, village / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học (nawar school)ناور ښوونځۍ hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Nangarhar, Nargosay, village

Afghanistan, Nangarhar, Jabai جابائی, village

Afghanistan, Nangarhar, Hasan Kac, village

Afghanistan, Nangarhar, Hisarak, village

Afghanistan, Nangarhar, Mohammaday, village

Afghanistan, Nangarhar, MaeenKhail, village