Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Nazanin Jabar khil High School tại Afghanistan, Nangarhar, Shekh Mesri khargoti, village

Afghanistan, Nangarhar, Shekh Mesri khargoti, village, GPS: 34.38,70.321

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Nazanin Jabar khil High School tại địa chỉ: Afghanistan, Nangarhar, Shekh Mesri khargoti, village / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Nazanin Jabar khil High School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Nangarhar, Moee Mubarak, village

Afghanistan, Nangarhar, Sultanpur

Afghanistan, Nangarhar, Ahmadza'i, village

Afghanistan, Nangarhar, Sultanpur

Afghanistan, Nangarhar, Sultanpur

Afghanistan, Nangarhar, Sultanpur