Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Ngoại Ngữ Cao Trung tại Việt Nam, Ho Chi Minh City, Nhi Binh, village, Bui Cong Trung, 57/5b ấp 1

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Nhi Binh, village, Bui Cong Trung, 57/5b ấp 1, GPS: 10.915,106.6721

Điện thoại: 0977801809

Website: https://ngoaingucaotrung.wordpress.com

Giờ mở cửa: Mo-Su 16:30-21:15

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Ngoại Ngữ Cao Trung tại địa chỉ: Việt Nam, Ho Chi Minh City, Nhi Binh, village, Bui Cong Trung, 57/5b ấp 1 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Ngoại Ngữ Cao Trung hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Nhi Binh, village, Bui Cong Trung, 57/5 b hamlet 1

Việt Nam, Binh Duong province, Thủ Dầu Một

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Đông Thạnh, village

Việt Nam, Binh Duong province, Thuận An

Việt Nam, Binh Duong province, Thuận An