Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông High school № 3 tại Kyrgyzstan, Kemin

Kyrgyzstan, Kemin, GPS: 42.786,75.6903

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học High school № 3 tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Kemin / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học High school № 3 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Чуйское, village

Kyrgyzstan, Kemin

Kyrgyzstan, Kyzyl-Oktyabr, village

Kyrgyzstan, Ak-Beket, village

Kyrgyzstan, Kemin

Kyrgyzstan, Jany-Alysh, village