Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông o.y. "Sande Sterjoski" tại Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Kichevo

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Kichevo, GPS: 41.5187,20.9573

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học o.y. "Sande Sterjoski" tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Kichevo / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học o.y. "Sande Sterjoski" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Krushevo

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Gostivar

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Makedonski Brod

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Makedonski Brod

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Krushevo

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Makedonski Brod, Partizanska, 22