Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Oberstufenzentrum Oberriet tại Thụy Sĩ, San Galo, Oberriet, village

Thụy Sĩ, San Galo, Oberriet, village, GPS: 47.3233,9.566

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Oberstufenzentrum Oberriet tại địa chỉ: Thụy Sĩ, San Galo, Oberriet, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Oberstufenzentrum Oberriet hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Áo, Vorarlberg, Meiningen, village, Schulgasse, 6

Điện thoại: +43 5522 76793

Website: http://www.vs-meiningen.at

Áo, Vorarlberg, Neuburg, village, Neue Landstrasse, 4

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Áo, Vorarlberg, Mäder, village

Thụy Sĩ, San Galo, Oberriet, village

Áo, Vorarlberg, Koblach, village, Kumma, 3

Áo, Vorarlberg, Koblach, village, Rutti, 11

Điện thoại: +43 5523 55054 11

Website: http://www.vms-koblach.at