Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Общеобразовательная школа им. Данаке Иманова tại Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Jeti-Ögüz, village

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Jeti-Ögüz, village, GPS: 42.431,78.2148

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Общеобразовательная школа им. Данаке Иманова tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Jeti-Ögüz, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Общеобразовательная школа им. Данаке Иманова hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Jeti-Ögüz, village

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Tilekmat, village

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Jon-Bulak, village

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Jeti-Ögüz, village

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Alkym, village