Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông OŠ bratov Polančičev tại Slovenia, Maribor, Presernova ulica, 19

Slovenia, Maribor, Presernova ulica, 19, GPS: 46.5639,15.6511

Điện thoại: 02 250 51 40

Website: http://www.osbp.si/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học OŠ bratov Polančičev tại địa chỉ: Slovenia, Maribor, Presernova ulica, 19 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học OŠ bratov Polančičev hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Slovenia, Maribor, Presernova ulica, 19

Điện thoại: +386 2 250 5140

Website: https://www.osbp.si/

Slovenia, Maribor, Trg generala Maistra, 1

Điện thoại: +386 2 22 85 300

Website: http://pgmb.si/

Slovenia, Maribor, Maistrova ulica, 5

Điện thoại: +386 2 234 1111

Website: http://www.azm-lu.si/

Slovenia, Maribor, Kersnikova ulica, 10

Điện thoại: +386 2 250 4301

Website: http://www.o-frs.mb.edus.si/

Slovenia, Maribor, Silverdale Road, 1

Slovenia, Maribor, Presernova ulica, 1

Điện thoại: +386 2 228 3850

Website: http://www.doba.si/