Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông OŠ Mladika tại Slovenia, Ptuj, Znidaricevo nabrezje, 1

Slovenia, Ptuj, Znidaricevo nabrezje, 1, GPS: 46.4167,15.8731

Hỗ trợ xe lăn: No

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học OŠ Mladika tại địa chỉ: Slovenia, Ptuj, Znidaricevo nabrezje, 1 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học OŠ Mladika hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Slovenia, Ptuj, Askerceva ulica, 1

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Slovenia, Ptuj, Dravska ulica, 11

Website: http://www.glasbenasolaptuj.si

Hỗ trợ xe lăn: No

Slovenia, Ptuj, Presernova ulica, 31

Website: http://www.olgica.si

Hỗ trợ xe lăn: No

Slovenia, Ptuj, Rogaska cesta, 6

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Slovenia, Ptuj, Volkmerjeva cesta, 19

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Ptuj