Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông OŠ Pesnica tại Slovenia, Pesnica pri Mariboru, village, Pesnica pri Mariboru, 44

Slovenia, Pesnica pri Mariboru, village, Pesnica pri Mariboru, 44, GPS: 46.6089,15.675

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học OŠ Pesnica tại địa chỉ: Slovenia, Pesnica pri Mariboru, village, Pesnica pri Mariboru, 44 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học OŠ Pesnica hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Slovenia, Maribor, Sentiljska cesta, 41A

Điện thoại: +386 2 250 4301

Website: http://os-podruznica-frsmb.splet.arnes.si/

Slovenia, Maribor, Presernova ulica, 19

Điện thoại: +386 2 250 5140

Website: https://www.osbp.si/

Slovenia, Maribor, Presernova ulica, 19

Điện thoại: 02 250 51 40

Website: http://www.osbp.si/

Slovenia, Maribor, Maistrova ulica, 5

Điện thoại: +386 2 234 1111

Website: http://www.azm-lu.si/

Slovenia, Pernica, village, Pernica, 2

Slovenia, Maribor, Kersnikova ulica, 10

Điện thoại: +386 2 250 4301

Website: http://www.o-frs.mb.edus.si/