Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông OŠ Stogovci tại Slovenia, Stogovci, village, Strzelcow Bytomskich, 33

Slovenia, Stogovci, village, Strzelcow Bytomskich, 33, GPS: 46.6968,15.8442

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học OŠ Stogovci tại địa chỉ: Slovenia, Stogovci, village, Strzelcow Bytomskich, 33 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học OŠ Stogovci hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Áo, Styria, Mureck, Georg Andreas Fugger-Strasse, 6b

Slovenia, Sveta Ana, village, Sveta Ana v Slovenskih goricah, 14

Slovenia, Apače, village

Áo, Styria, Mureck

Áo, Styria, Mureck, Austrasse, 7

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Slovenia, Stogovci, village, Stogovci, 33