Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Osnovna Šola tại Slovenia, Markovci, village

Slovenia, Markovci, village, GPS: 46.3953,15.9324

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Osnovna Šola tại địa chỉ: Slovenia, Markovci, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Osnovna Šola hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Slovenia, Spuhlja, village, Spuhlja, 34a

Điện thoại: 02 778 50 41

Website: http://www.csod.si/

Slovenia, Markovci, village

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Dornava, 136b

Slovenia, Spuhlja, village, Archers Road, 34a

Điện thoại: 02 778 50 41

Website: http://www.csod.si/

Slovenia, Dornava, village, Dornava, 136b

Slovenia, Videm pri Ptuju, village, Videm pri Ptuju, 47