Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Osnovna šola Franca Rozmana Staneta tại Slovenia, Maribor, Kersnikova ulica, 10

Slovenia, Maribor, Kersnikova ulica, 10, GPS: 46.5639,15.6562

Điện thoại: +386 2 250 4301

Website: http://www.o-frs.mb.edus.si/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Osnovna šola Franca Rozmana Staneta tại địa chỉ: Slovenia, Maribor, Kersnikova ulica, 10 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Osnovna šola Franca Rozmana Staneta hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Slovenia, Maribor, Presernova ulica, 19

Điện thoại: +386 2 250 5140

Website: https://www.osbp.si/

Slovenia, Maribor

Điện thoại: 05 908 33 72

Website: http://ses-mb.si

Slovenia, Trg Borisa Kidriča, 3

Điện thoại: 05 908 33 72

Website: http://www.ses-mb.si

Slovenia, Maribor, Trg Borisa Kidrica, 3

Điện thoại: +386 5 908 33 72

Website: http://www.ses-mb.si

Slovenia, Maribor, Cafova ulica, 7

Điện thoại: +38623202300

Website: https://vsgt.si/